Úvod » Historie

ZPRÁVA K 30.VÝROČÍ

publikováno 16.10.2008 (aktualizováno 21.04.2014)

 

Historie kuželek v Solnici

 Kuželky v Solnici mají více než šedesátiletou tradici. Dne 12.května 1947 byla svolána ustavující schůze odboru kuželek při Sokole Solnice p.Popem Gustavem. Jednodráha byla vybudována při stavbě kabin k plaveckému bazénu v letech 1947-48 a to členy Sokolské organizace . Ta pak byla slavnostně otevřena 25.května 1949 . Z počátku se jednalo o činnost spíše rekreační . Prvním organizátorem byl p. Zahradník Karel . První oficiální turnaj proběhl v roce 1950 . Na jeho organizaci se podíleli pánové MICHERA Josef, POHUNEK Jaroslav, STODŮLKA Josef, SOUČEK Václav, ZAHRADNÍK Karel, JETEL Hynek, HEJZNAR František a ŠULC Jan. Teprve později, kdy v důsledku známých okolností musela zaniknout Sokolská organizace a byla založena tělovýchovná organizace TATRAN Solnice, se několik mladých zájemců o tento sport rozhodlo kuželky provozovat závodně. Z dochovaných záznamů je známo, že v roce 1953 se stal přeborníkem jednoty p. SEJKORA Josef a na sportovních hrách mládeže získal EHL Jiří (nar. 1939) druhé místo v kraji. V roce 1954 byl dorostenec KYLINGR Oldřich v kraji na čtvrtém místě a ULRICH Josef ve finále přeboru ČSR na místě 11. Přeborníkem okresu se na 200 HS stal HEJZNAR František a na 100 HS SEJKORA Josef. V roce 1955 se stal okresním přeborníkem ČIŽINSKÝ Ladislav a starší dorostenec KYLINGR Oldřich. Přebory se konají na kuželnách v Solnici a Rychnově nad Kněžnou. V krajském družstvu staršího dorostu reprezentují ULRICH Josef a KYLINGR Oldřich. I v roce 1956 se umisťuje v krajském přeboru ULRICH Josef. Do roku 1962 se v kuželně hraje závodně a to hlavně dorostenci, později i muži v krajské soutěži. Hlavím organizátorem byl p. HEJZNAR František. Další snaha o obnovení kuželek je v roce 1965, kdy opět vzniká oddíl. Předsedou je p. CVEJN František, jednatelem KŘÍŽEK Bohumil, hospodářem BEK Jaroslav, zapisovatelem ROZSYPAL Jiří, propagace LANGR Ladislav. Oddíl má 15 členů. Hraje se krajská soutěž a to asi dva roky. Protože však byla k dispozici pouze jednodráha nemohlo družstvo postoupit do vyšší soutěže. To byl jeden z hlavních důvodů proč došlo k zániku oddílu. Šest členů přijalo hostování v TJ Spartak Rychnov nad Kněžnou, kde se koulel krajský přebor. Solnická kuželna pak sloužila pouze pro trénink, ale v důsledku špatné finanční situace v TJ Tatran Solnice tento objekt chátrá. Celkový špatný stav všech tělovýchovných zařízení se říší v roce 1975, kdy bylo rozhodnuto, že od 1.1.1976 dojde ke sloučení tělovýchovných jednot Tatran Solnice a Spartak Kvasiny pod patronací Automobilových závodů Kvasiny a to pod názvem TJ AUTO ŠKODA KVASINY. Protože se jevila možnost provést rekonstrukci stávající kuželny, bylo zájemci o tento sport rozhodnuto o obnovení oddílu kuželek. Dne 3.4.1976 se konala ustavující schůze kuželkářského oddílu při TJ AŠ Kvasiny a to za účasti 13. členů. K zahlídajícím členům patří pánové CVEJN František, EHL Jiří st., ROZSYPAL Jiří, LANGR Ladislav, KOCIÁN Miloš, POHUNEK Miloslav, DRAŠNER Vlastimil, KŘÍŽEK Bohumil, KOCIÁN Jaroslav, KŘÍŽ Vladimír, HERMAN Jaroslav, DUBÁNEK Jaroslav, ZAŇKA Milan. Na této schůzi byl zvolený zbor oddílu ve složení EHL Jiří, ROZSYPAL Jiří, POHUNEK Miloslav, KOCIÁN Jaroslav a předseda CVEJN František. Do konce roku 1976 se oddíl rozšířil o další 8 členů. Na ustavující schůzi byl přítomen i zástupce výboru TJ p. HRUBÝ Milan, který seznámil přítomné s možností finanční podpory závodu AZNP Kvasiny při případné rekonstrukci stávajícího kuželníku a přistavění další tedy druhé dráhy. Bylo dohodnuto, že oddíl svoji činnost zaměří pouze na brigádnickou činnost spojenou s touto rekonstrukcí a vlastní sportovní činnost zahájí později. Jako první záležitost, která musela být zajištěna, bylo zpracování projektové dokumentace. Podle původní výkresové dokumentace, kterou poskytl p. PAVEL Zdeněk, zpracoval projektant AZNP Kvasiny p. ČIŽINSKÝ příslušnou dokumentaci, podle které mohla rekonstrukce započít. Od dubna do srpna 1976 bylo po vyměření, vyhloubení, vybetonování základů, vyzdění nové obvodové stěny vybourání starých dřevěných stěn a podlah, jehož i přikrytí prodloužené části objektu odpracováno 660 hodin. Dále se zabezpečovali potřebné věci pro další řemesla, jako položení saduritových drah, automatických stavěčů, sběrných žlábků a pod. Vše nasvědčovalo tomu, že zahájení provozu bude v roce 1977 a proto vedení oddílu zasílá 30.6.1976 přihlášku družstva do soutěžního ročníku 1977/78. V červnu 1976 též proběhlo jednání ohledně položení saduritu, jeho realizace proběhla v dubnu 1977. Nadále probíhala brigádnická činnost spojena s celkovou rekonstrukcí. V říjnu 1976 byly zakoupeny kuželky a koule z NDR. Do konce roku 1976 bylo odpracováno 1 800 brigádnických hodin, které odpracovalo 16 členů oddílu. I v roce 1977 se aktivně pracovalo. K 30.6.1977 bylo odpracováno již 4 227 hodin. Zde je nutno vzpomenout práci pana SEJKORY Miroslava, elektrikáře AZNP Kvasiny. Tento obětavý člověk věnoval svůj volný čas kuželně. Díky jemu všechna elektroinstalace byla v předstihu zajištěna a v květnu 1977 mohla být provedena montáž automatických stavěčů. Zároveň i díky všem jemu podobně zapáleným kuželkářům byla rekonstrukce dokončena v plánovaném termínu a slavnostně otevřena dne 3. září 1977. Při tomto slavnostním aktu byli přítomni zástupci ČSTV Praha p. MUDRUŇKA, předseda oblastního výboru kuželek p. ŠTULÍŘ Josef, ředitel AZNP Kvasiny pan HARTMAN Jaroslav, předseda MNV Solnice p. KRSEK Miroslav a další představitelé společenských organizací. Bylo konstatováno, že při přestavbě bylo odpracováno 5 200 brigádnických hodin. Nejaktivnějším byla předána čestná uznání a upomínkové dárky. Brigádně se nejvíce podíleli pánové EHL Jiří st., DRAŠNER Vlastimil, CVEJN František, KŘÍŽEK Bohumil, POHUNEK Miloslav. Přestřižení pásky se pak ujali pánové MUDRUŇKA a HARTMAN a pak již všichni hosté symbolickým hodem a zápisem do kroniky kuželkářského oddílu zahájili vlastní provoz kuželny. Mimo obětavé práce členů oddílu byla vyzvednuta podpora vedení závodu AZNP Kvasiny v čele s jeho ředitelem p. HARTMANEM, jakož i vedení TJ a Okresního výboru ČSTV, který zajistil finanční prostředky na nákup automatických stavěčů.

Slavnostním otevřením kuželny skončila jedna etapa činnosti a oddíl se začal věnovat závodní činnosti pod názvem TJ AŠ Kvasiny. První přátelské utkání bylo sehráno 6.9.1977 s TJ Náchod. První mistrovské utkání bylo hráno na kuželně 2.10.1977 se Spartakem Vysoké Mýto. V roce 1978 bylo založeno „B“ družstvo, které bylo přihlášeno do mistrovských soutěží. Na závěr roku 1978 byl uspořádán 1. ročník na 100 hodů dorážky ve kterém zvítězili v soutěži jednotlivců p. EHL Jiří ze Spartaku Rychnov nad Kněžnou a v soutěži dvojic pánové EHL Jiří a CVEJN Josef z téhož oddílu. Naše družstva hrála soutěže v krajském přeboru prvé a druhé třídy. V roce 1986 v důsledku většího zájmu bylo založeno „C“ družstvo, jakož i družstvo dorostu, které trénoval p. KUBEC Jiří. V roce 1988 pořádán již 10. ročník turnaje na 100 dorážky. Podstatná změna přichází v roce 1991. AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY závod KVASINY se stávají akciovou společností a není předpoklad další pomoci sportovnímu dění. Z tohoto důvodu dochází k znovu obnovení činnosti Sportovního klubu v Solnici. Oddíl kuželek je prvním oddílem který tento klub obnovuje. V dalších letech se připojují oddíly lehké atletiky, stolního tenisu, fotbalu a ASPV. Předsedou oddílu kuželek se stává pan BARTONÍČEK Jiří a družstva jsou do nových soutěží přihlášena pod názvem SK SOLNICE. V sezoně 1990/91 „A“ družstvo postoupilo do krajského přeboru prvé třídy. Družstvo dorostu vybojovalo postup do II. KLD a to ve složení KOČÍ Miroslav ml., HRUBÝ Milan, KRASSEK Petr a KOZEL Martin. Sezona 94/95 patřila mezi velmi úspěšné v historii oddílu, neboť družstvo „A“ postoupilo do III. KLM a to ve složení KUBEC Jiří, KOČÍ Miroslav st. a ml., KŘÍŽEK Bohumil, DRAŠNER Vlastimil, POHUNEK Miloslav a KOZEL Martin. Dorost pak do kvalifikace o I. KLD, kde však nebyl úspěšný.Toto se podařilo až v roce příštím a složení družstva bylo ŘÍHA Michal a Přemek, KROBOT Michal, SOUČEK Vít a BARTONÍČEK Jiří ml. Uvedené soutěže se z technických důvodů musely odehrát na čtyř dráze v Rychnově nad Kněžnou. V roce 1995 je zastupujícím předsedou p. RAK Josef a o rok později je zvolen předsedou p. SONNEVEND Vladimír. Od roku 1995 do roku 2000 hostují hráčky p. KREJCAROVÁ Zofia a SONNEVENDOVÁ Barbora v SKK Náchod, Kde hrají I. KLŽ. V sezoně 96/97 družstvo mužů ve III. KLM končí na 11. místě a sestupuje do oblastního přeboru a družstvo dorostenců na 8. místě v celostátní lize a též sestupuje do druhé ligy. Složení družstva dorostu bylo SOUČEK Vít, ZAŇKA David, SPĚVÁČEK Jiří, PATERA Oldřich, KREJČÍ Jan a HARTMAN Lukáš. Trenérem a vedoucím byl p. SONNEVEND Vladimír. V sezoně 1999/2000 družstvo „A“ zvítězilo v oblastním přeboru a postoupilo do III. KLM. V této soutěži bojovalo až do sezóny 2005/2006, kdy zvítězilo a postoupilo do II. KLM. Toto byl zatím největší úspěch družstva našeho oddílu. Účinkování v II. KLM už nebylo tak úspěšné i když naši hráči dosáhli třetího průměru sražených kuželek, tak 11. místo znamenalo sestup do III. KLM. V družstvu startovali nejčastěji hráči BARTONÍČEK Jiří ml, KOČÍ Miroslav ml, KSANDR Dalibor, KOZEL Martin, PÍČ Pavel, HRUBÝ Milan, SEJKORA Josef. Družstvo „B“ ve stejném období hrálo oblastní přebor II. třídy se střídavými výkony. V posledním období spíše bojovalo o záchranu. Družstvo „C“ hrálo v oblastním přeboru III. třídy, kde se drželo na předních místech tabulky. Družstvo dorostu v období 1997 až 2004 vždy postupovalo do II. KLD a následující sezonu sestoupilo do oblastního přeboru. Od roku 2005 hraje oblastní přebor dorostu. Na výsledcích družstva dorostu se projevuje generační výměna hráčů. V roce 2004 byl zvolen předsedou oddílu KOZEL Martin. Každý rok úspěšně probíhá tradiční turnaj v dorážkové. Od roku 2000 je organizována liga neregistrovaných za účasti 49 dvoučlenných družstev na 60 HS. Od roku 2003 v rámci UNESCO WORLD CUPU zabezpečujeme turnaj v kuželkách na naší kuželně. V roce 2006 proběhla akce „Zahrajeme si kuželky“. Projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci iniciativy INTERREG III A prostřednictvím EUROREGIONU GLACENSIS.

Též v soutěžích jednotlivců bylo dosaženo významných úspěchů. Z těch nejúspěšnějších nutno připomenout následující. V roce 1987 získal p. BARTONÍČEK Jiří ml. titul krajský přeborník na 200 HS. V roce 1993 získala titul oblastní přebornice p. KREJCAROVÁ Zofia na 100 HS. Na přeborech ČECH p. KREJCAROVÁ Zofia a p. SEJKORA Josef. V roce 1995 na přeborech ČECH juniorů se umístil p. KOZEL Martina na 6. místě. V roce 1996 slaví zatím největší oddílový úspěch junior p. KOČÍ Miroslav ml., když na přeborech ČECH získává 3. místo a tím bronzovou medaili. V roce 1997 startuje na přeborech ČECH v Opavě junior KROBOT Michal. V roce 1998 získal titul oblastní přeborník na 2 x 100 HS dorostenec SOUČEK Vít a následně na přeborech ČECH v Jihlavě místo sedmé. V roce 2001 vybojovala p. KREJCAROVÁ Zofia titul krajské přebornice a postoupila na mistrovství republiky. Na její úspěch navázal dorostenec HARTMAN Lukáš druhým místem a postupem na mistrovství republiky. V Táboře vybojoval zatím největší úspěch v historii dorostu v oddíle, když obsadil 2. místo. V roce 2003 a 2005 v kategorii seniorek obsadila vždy 2. místo na krajských přeborech p. SONNEVENDOVÁ Barbara a tím postoupila na mistrovství republiky. V roce 2006 vybojovala dorostenka CÍGLEROVÁ Tereza titul krajské přebornice a postoupila na mistrovství republiky. V roce 2007 p. BARTONÍČEK Jiří ml. vybojoval 2. místo na krajských přeborech mužů a postup na mistrovství republiky, kdy obsadil 35. místo.

K úspěchům oddílu je nutno zařadit i umístění p.BARTONÍČKA Jiřího st. mezi nejlepší sportovce okresu Rychnov nad Kněžnou v roce 1987 a třetí místo v anketě Orlického týdeníku v roce 1996 mezi mládežnickými kolektivy. Pocty se dostalo též trenéru mládeže p. SONNEVENDU Vladimíru, který obdržel cenu Fair play. Jako uznání práce s mládeží bylo oddílu svěřeno uspořádání mistrovství ČECH dorostu a to v roce 1992. V roce 1997 jako ocenění práce našeho oddílu, obdržel oddíl pozvání na oslavy 60. výročí kuželkářského sportu ČR, které se konalo v Náchodě. Mnoho úspěchů bylo dosaženo na různých turnajích a to v Olomouci, Třebechovicích, Vrchlabí, Hradci králové, Jičíně, Českém Meziříčí, Červeném Kostelci, Náchodě, Dobrušce a Rychnově nad Kněžnou. Vlastní kapitolou je účast na turnajích v Liberci, spojená se společnou účastí manželek a návštěvou nějaké památky. Náš oddíl reprezentoval okres Rychnov nad Kněžnou na družebních hrách s okresem Humenné a to v Mezilaborcích v roce 1988. Členové oddílu se v roce 1989 zúčastnili turnaje v Bratislavě.

Členové oddílu dále pomohli při výstavbě ubytovny a klubovny v roce 1987 – 1990, která vyřešila problém sociálního zázemí kuželny. V roce 1994 byly instalovány počítače hodů. V roce 1998 byl svépomocí zajištěn nový nátěr střechy kuželny. V roce 2001 došlo k výměně ASK za nové. V roce 2005 proběhla oprava dopadliště a úprava ASK, při této akci bylo odpracováno 298 brigádnických hodin. V roce 2006 proběhla výměna ovladačů, signalizace a povrchu rozběžiště. Bylo odpracováno 350 brigádnických hodin.

Na závěr je nutno poděkovat všem sponzorům našeho oddílu za přízeň, bez které by nebylo možno provozovat kuželkářský sport v oddíle SK Solnice.

 

 

Komentáře

Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.

V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Aktualita

Turnak k 37.výročí založení oddílu TJ Start Rychnov n/Kn.
Informace a propozice k turnaji TJ Start RK

Kalendář akcí

« 08 / 2018 »
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Nejbližší akceTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Panska moda na Zoot.cz